Info om teoriprøven
Før du kan avlegge selve førerprøven («oppkjøringen»), kreves det for de aller fleste førerkortklasser at du består en teoriprøve. Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du har nådd aldersgrensen for den kjøretøyklassen du skal ta førerkort for. Skal du for eksempel ta førerkort for personbil, kan du ta teorien tidligst 6 måneder før du fyller 18. Før du får ta teoriprøven, må du ha fått godkjent din søknad om førerkort. For de vanligste førerkortklassene kan man søke elektronisk på Statens vegvesens nettsider. ​
  • Teoriprøven tar man på den lokale trafikkstasjonen. De fleste trafikkstasjonene opererer med såkalte ”drop in-timer” så man ikke trenger å bestille time på forhånd.
  • Når du møter opp til teoriprøven, må du ha med deg gyldig legitimasjon. I forbindelse med teoriprøven må du også ta en synstest.
  • Det koster 680 kroner å avlegge en teoriprøve. Dersom man ikke består og må ta teoriprøven på nytt, koster det nye 680 kroner. I tillegg må du vente i 2 uker før du kan ta en ny teoriprøve.
  • Teoriprøvene består utelukkende av flervalgsoppgaver (også kalt mulitple choice) der man skal velge det rette svaret blant fire svaralternativer. Prøven gjennomføres på datamaskiner på trafikkstasjonen og kan tas på norsk, engelsk eller arabisk. Generelt gjelder det at man må svare rett på minst 85% av oppgavene.

Hvordan fungere teoriprøvene på Strykprosent?

Teoriprøvene på strykprosent er tilnærmet like spørsmål som Statens Vegvesen. Strykprosent har ikke utviklet app, men vårt nettside er nettbrett og mobiltilpasset men vi anbefaler at du helst trener på pc. Dette er for å få en tilnærmet lik følelse av Statens vegvesen sine prøver, da oppgave besvarelsen foregår på samme måte på en pc.

Oppgavene på teoriprøven har bare ett riktig svaralternativ, og du får flere alternativ å velge mellom. Du besvarer prøven ved at du krysser av for riktig svar. Teoriprøven inneholder 45 spørsmål, med en tidsramme på 90 minutter. Hvis du har krysset av på et feil alternativ, telles det som en feil. Hvis du ikke har krysset av på et riktig alternativ, telles det også som en feil. Hvis du ikke rekker og besvare alle spørsmålene, telles de resterende ubesvarte spørsmål som feil. For å bli dekket av vår beståttgaranti skal alle prøvene gjennomføres og bestås på senest tredje forsøk.

For å forhindre misbruk er tilgangen begrenset til totalt 3 forskjellige nettlesere/browsere på henholdsvis PC/Mac, nettbrett og mobiltelefon. Hos oss kan du øve med teoriprøver, forklaringer til oppgaver, lyd og illustrasjoner. I tillegg kan du stille spørsmål direkte til våre eksperter dersom du lurer på noe.

Test deg selv med vår gratis teoriprøve for klasse B. Da kan du få en pekepinn om hvordan du ligger an – om du må øve mer, eller om du har full kontroll. Prøven inneholder spørsmål fra forskjellige deler av pensum, og på slutten får du vite om du bestod eller ikke. Trenger du å øver mer kan du kjøpe tilgang til yterligere test.

Teoriprøvene våre inneholder flere hundre spørsmål, så du får en bred øvingsflate når du kjøper tilgang til dem. Spørsmålene er basert på lovverket og pensum, og alle delene av temalisten til Statens vegvesen er representert i spørsmålene våre. Vi anbefaler at du består alle strykprosent.no prøver med 7 feil eller mindre. Hvis du gjør det er du 99.9% sikker på å bestå Statens Vegvesen sin teoriprøve første gang.