Spørsmål 2 av 15
Tid igjen :

Hva blir fartsgrensen, når du passere disse skiltene?


 • 80 km/t
 • 60 km/t
 • 70 km/t
 • 40 km/t

Hva betyr dette skiltet?


 • Fare
 • Innkjøring forbudt
 • Vikeplikt
 • Forkjørsvei

Hva er riktig her?


 • Jeg bør plassere meg til høyre i veien
 • Jeg bør plassere meg, til venstre i veien
 • Jeg bør øke farten for å komme raskt forbi
 • Jeg må allerede ha senket farten til gangfart

På tegningen er tre deler av en vei merket A B og C. Hva kalles disse delene av veien?


 • A veiskulder, B kjørefelt, C vei
 • A Sykkelvei, B kjørebane, C kjørefelt
 • A Kjørebane, B Kjørefelt, C Veiskulder
 • A, Kollektiv felt, B, kjørebane, C, kjørefelt

Hva betyr den blå varsellampe i instrumentpanelet?


 • Parkeringsbremsen er på
 • Bremsene er i ustand
 • Fjernlyset er på
 • Det er for lite motorolje

Hvilket type refleks brukes bak på tilhenger?


 • Rød firkantet
 • Rød trekantet
 • Oransje og rund
 • Formen på refleksen betyr ikke noe bare den er godt synlig

Hvilken bil står riktig parkert?


 • Bil A
 • Bil B
 • Bil C
 • Ingen av bilene står riktig parkert

Hva betyr dette skiltet?


 • Farlige svinger, den første til høyre
 • Farlige svinger, den første til venstre
 • Skiltet varsler om glatt kjørebane
 • Skiltet varsler meg, at krysset jeg kommer til er spesielt farlig

Hvordan skal barn lavere enn 135 centimeter sikres i bilen?


 • I tilpasset barnesikringsutstyr
 • I baksetet med bare bilbelte
 • På fanget til en voksen
 • I forsetet med bilbelte

Ta stilling til påstandene


 • Bil A må vike for bil B og bil C
 • Her gjelder fletteregelen
 • Bil A har vikeplikt for bil B
 • Bil B kan ikke vite hva slags opplysningsskilt bil A har

Hvem har ansvaret for at bilen under kjøringen er i forsvarlig stand?


 • Den som eier bilen
 • Bilverkstedet som har ettersynet bilen
 • Den som kjører bilen
 • Både føreren og eieren

Ta stilling til påstandene!


 • Vannplaning kan gjøre det umulig å styre og bremse bilen
 • Vannplaning oppstår bare på bakhjulene
 • Vannplaning oppheves ved brå oppbremsing
 • Dekkenes mønster har ingen betydning for vannplaning

Når er det lov å parkere ifølge skiltet?


 • Jeg kan parkere 3 timer i tidsrommet 08-17 på hverdager
 • Jeg kan parkere 3 timer i tidsrommet 08-15 på lørdager
 • Jeg kan parkere 3 timer etter kl. 17 på hverdager
 • Jeg kan parkere 3 timer etter kl. 12 på hverdager

Hva er minstekravet til mønsterdybde på sommerdekk til personbil?


 • 1,6 mm.
 • 1 mm.
 • 2 mm.
 • 3 mm.

Du kommer som førstemann til ulykkesstedet. Hva er riktig?


 • Jeg vil først ta på refleksvest og deretter sikre skadestedet
 • Jeg kjører videre, men ringer etter hjelp
 • Jeg vil først ta meg av skadede personer
 • Hvis jeg ikke kan førstehjelp, kan jeg kjøre videre