Spørsmål 2 av 5
Tid igjen :

Hva er riktig om bilens tåkelys?


 • Det er tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys
 • 10.1 Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys istedenfor nærlys i mørke
 • Det er tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys
 • Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys, i stedet for nærlys på dagtid

Hva er riktig om stans og parkering på drosjeholdeplass?


 • Jeg kan parkere hvis bussholdeplassen er over 15 meter
 • Det er forbudt å stanse, men parkering er tillatt
 • Jeg kan stanse for av- eller påstigning hvis drosjen ikke hindres
 • Det er ikke lov å stanse eller parkere på drosjeholdeplass

Hva vil skje med bremselengden hvis du øker farten fra 20 km/t til 40 km/t ?


 • Bremselengden øker fordi veigrepet blir bedre
 • Bremselengden øker 9 ganger
 • Bremselengden blir dobbel så lang
 • Bremselengden øker 4 ganger

Hvor fort kan du lovlig kjøre her, med tilhenger som veier 600 kg. og er uten bremse?


 • 100 km/t
 • 80 km/t
 • 70 km/t
 • 60 km/t

Begge bilene skal rett fram. Hvem har plassert seg riktig?


 • Bil A
 • Bil B
 • Ingen av dem
 • Begge biler