Teoriprøve klasse B på arabisk

 

Nå kan Statens Vegvesen tilby oppgavene på flere språk,

Det blir nå enklere for kandidatene å vise kompetansen sin, og de sparer utgifter til tolk. Samtidig slipper Statens Vegvesen å bruke dyrebar sensortid på å tilrettelegge oppgavene.

 

Hvordan gjennomføres en tilrettelagt teoriprøve?

Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Dersom du synes norsk er vanskelig, kan kommunikasjonen mellom deg og sensor skje på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes en godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk må du selv dekke.

Teoriprøven for klasse B kan leses på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, arabisk (MSA) og tyrkisk. 

Skal du ta teoriprøven i klassene C1, C, CE, D1 og D må du gjennomføre prøven på norsk.

Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging på teoriprøven, må du søke skriftlig til Statens vegvesen om dette.

Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side eller ved å sende inn et søknadsskjema til oss. Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven.

Søknadsskjema om tilrettelagt teoriprøve må fylles ut og sendes inn skriftlig til oss. Etter at du har fått innvilget søknaden kan du bestille tilrettelagt prøve.

Mest leste artikler

Digitalt førerkort

Om koronautbruddet