Statens vegvesen utvikler i disse dager et helt nytt teorisystem som som enkelt skal kunne brukes for alle slags førerkort. Målet er å sikre at de som tar teoriprøven faktisk kan det de skal. Håpet er bedre sjåfører og færre ulykker.

Prosjektet startet i fjor høst og skal lanseres i løpet av neste år. Det skal støtte alle typer førerprøver, alt fra vanlig førerkort til farlig gods, drosjeløyve, drone og helikopter.

De hevder modellen de er i ferd med å utvikle vil kunne brukes av mange ulike instanser og gi store besparelser for samfunnet.

 

- Grunnen til overgangen er først og fremst et teknisk behov for oppgradering. Det gamle systemet har liten fleksibilitet. Med et nye kan man arbeide enklere og mer effektivt, forteller Karsten Nikolaisen hos Statens vegvesen.

 

Høy strykprosent

Selv om det har vært gjort mange endringer, er det trolig mange som møter opp uten å lese, for å sjekke hvor vanskelig testen er.

 

Slik systemet er nå, har man flere valg, der ett er det riktige. Har man flaks, kan man klare teoriprøven uten å lese og uten å kunne det som er nødvendig for å være en trygg medtrafikant.

I 2018 besto under halvparten av de som gikk opp til teoriprøven. Tre år tidligere var tallet 62 prosent. I samme periode er det også flere forsøk på juks. I Larvik ble rettsalen for liten da 26 personer ble anmeldt for teoriprøvejuks høsten 2018.

Det nye systemet kalles eTeori og når det er ferdig skal de bli enklere å lage oppgaver i alle typer oppgaveformer.

Det åpner også for flere interaktive elementer, for eksempel animerte videoer der kandidaten kan stoppe og starte kjøreturen som besvarelse på en oppgave. Systemet skal støtte fem språk som kandidaten kan veksle mellom underveis i besvarelsen.

- Det nye systemet legger opp til en mye større variasjon i oppgaver og spørsmålsstilling. Denne uforutsigbarheten vil også gjøre det mer lønnsomt å lese hele pensum, fremfor å bare øve seg på å bestå prøven, sier Prosjektleder Gunn Marit Høistad i Statens vegvesen.

 

Kilde: https://www.dinside-no