Trafikkskolene står nå fritt til å starte opp igjen med trafikkopplæring i alle klasser fra 11. mai. I tillegg legges det ikke særskilte begrensinger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning.

 

Trafikkskolene står nå fritt til å starte opp igjen med trafikkopplæring i alle klasser fra 11. mai. I tillegg legges det ikke særskilte begrensinger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning.

 

Allerede før påske kom det på plass en åpning for praktisk opplæring på MC, moped og snøscooter. Så kom klarsignalet for at man kunne starte opp med tungbil tidligere denne uken. Men den viktigste delen å få gjenåpnet er klasse B, og det er ikke en dag for tidlig at vi nå iverksette denne delen av trafikkopplæringen igjen, sier Abusdal. Som forbund er vi klar over at vi har medlemmer som er i risikogrupper i forhold til smitte, og vi mener at disse i samråd med sine fastleger bør vurdere sykmelding. Alle andre bør tilbake på jobb, men selvsagt følge de smittevernråd myndighetene har gitt.

Samtidig med at det nå åpnes opp for klasse B har man også nå åpnet opp for teoriundervisning. I en pressemelding skriver Regjeringen at det ikke lengre legges særskilte begrensninger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning.

Samtidig skriver regjeringen at smittevernskravene må hensyntas, og smittervernskravene er tilsvarende de som gjelder for blant annet frisører og hudpleie.

– Vi opplever nå at trafikkskolene mer eller mindre kan gå tilbake til normal drift både hva gjelder praktisk undervisning i kjøretøy og teoretisk undervisning i klasserom. Dette er svært etterlengtet og nødvendig. En ytterligere forsinkelse nå ville vært svært kritisk for bransjen der man allerede har sett de første konkursene, trass i statlige redningspakker, sier Abusdal.

Samtidig som trafikkskolene igjen kan åpne vil nå også Statens vegvesen kunne starte opp med praktiske førerprøver for klasse B og øvrige klasser, skriver regjeringen som venter at de første prøvene kan kjøres allerede neste uke.

Fra før er det allerede åpnet for førerprøver på motorsykkel og i tunge klasser.

 

 Del

 

Kilde: Atl.no